Klub Naukowca

pokazy naukowe, zajęcia, warsztaty

Zarząd Klubu Naukowca

Zarząd Prezes: Łukasz Wyka Wiceprezes: Łukasz Białek Sekretarz: Łukasz Chorągwicki   Komisja Rewizyjna Przewodniczący: Waldemar Piasecki Członkowie: Agata Marcinkiewicz i Grzegorz Kwiatkowski